Programi

Dobrodošli pri nas!

vsak teden: Kruh Besede – luč podobe, vodi s. Irena Mohorič z ekipo Hiše kruha

12.–18. junij: Ignacijanske duhovne vajevodi p. Ivan Bresciani s sodelavci

28. junij – 1. julij, 10.–13. julij: Iščem zaklad, vodi s. Diana Novak s sodelavci

1.–4. julij: Lepa.si, vodi s. Irena Mohorič s sodelavci

10.–12. julij: Duhovni vikend za pare v spoznavanjuvodita p. Andrej Benda in s. Irena Mohorič

13.–15. julij: Dragocena.si, vodi s. Irena Mohorič s sodelavci

15.–21. julij: Slavite Boga v svojem telesu, vodita s. Judita Mihelčič in g. Andrej Saje

21.–24. julij: Lepa.si, vodi s. Irena Mohorič s sodelavci

6.–14. avgust: Ignacijanske duhovne vajevodi p. Andrej Benda s sodelavci

7.–13. avgust: Ignacijanske duhovne vajevodi p. Milan Žust s sodelavci

14.–18. avgust: Duhovne vaje ob Božji besedi, vodita s. Irena Mohorič in s. Marija Meserko

14.–18. avgust: Ignacijanske duhovne vaje, vodi s. Irena Mohorič s sodelavci

21.–24. avgust: Lepa.si, vodi s. Irena Mohorič s sodelavci

7.–12. september: Ignacijanske duhovne vajevodi p. Milan Bizant s sodelavci

18.–23. september: Ignacijanske duhovne vajevodita p. Andrej Benda in s. Irena Mohorič

18.–23. september: Duhovne vaje ob Božji besedi, vodi s. Irena Mohorič