Zgodovina

Nastanek doma duhovnosti je tesno povezan z uršulinkami pri Sv. Duhu. V začetku devetdesetih let so sestre prepoznale potrebo po celostnemu pristopu k človeku tistega časa. Poleg katehetske dejavnosti na župnijah so začele okrog sebe zbirati otroke in mlade in jim preko skupnega življenja posredovale vero v Kristusa.

Prve duhovne vaje so bile pri Sv. Duhu poleti 1991. Prvi hiši, današnji Pristavi, sta se že leta 1997 pridružili današnja Kašča in Grajska kapela. Več kot deset let so se vrstile duhovne vaje v tišini, počitniški dnevi za otroke, različne zaključene skupine so tu našle svoj prostor. Zaradi neustreznih pogojev se je prostor doma duhovnosti poleti 2009 razširil še na Dom. Ob tej priložnosti se je Dom sv. Angele preimenoval v Hišo kruha.

Povpraševanje po duhovnih vajah in celostnemu oblikovanju človeka je vedno večje. V Hiši kruha razvijamo programe s posebnim poudarkom na programih za dekleta in ženske, za zakonce, seminarje za osebnostno rast in delavnice.

 

Skupnost uršulink

Zgodovina

Sestre uršulinke smo do leta 1945 živele in delovale v Škofji Loki, kjer so naše predhodnice v kompleksu škofjeloškega gradu imele notranjo in zunanjo šolo za dekleta ter internat. Med drugo svetovno vojno so v samostanu bivali nemški vojaki, leta 1945 pa so po ukazu takratne komunistične vladavine sestre samostan morale zapustiti.

Kupile so zapuščen Ajmanov grad pri Svetem Duhu (dom oskrbnika loškega gradu v času freisinških škofov), ki je bil v zelo slabem stanju. Starejše sestre vedo povedati, da se je iz veže videlo nebo. Tam so živele zelo skromno in v močni veri, preživljale so se z obdelovanjem polja, poučevale verouk po župnijah in inštruirale otroke in mlade. Po osamosvojitvi Slovenije so se razmere izboljšale, vzgojno delovanje je bilo zopet omogočeno in dovoljeno. Prisluhnile so potrebam časa in gospodarska poslopja počasi spreminjala v dom duhovnosti.

Danes

V skupnosti živi trinajst sester različnih starosti, ki z molitvijo, darovanjem trpljenja in delom blagoslavljamo vse, s katerimi se srečujemo. Poleg vodenja Hiše kruha so sestre na bližnjih župnijah tudi katehistinje in na širši ravni tudi skrbijo za formacijo katehistinj. Rade sprejmemo tudi sestre iz drugih skupnosti, da pridejo k nam na oddih ali duhovne vaje.

 Več o naši skupnosti lahko preberete tukaj.

Zgodovina v številkah 

1782 – 1961       sestre smo živele in delovale v Škofji Loki: šola za dekleta

1956                sestre kupijo Ajmanov grad pri Sv. Duhu

1961                 sestre se preselijo k Sv. Duhu

1991                 zgrajen je Dom duhovnosti – Pristava

1997                 razširitev Doma duhovnosti – obnova Kašče

2008                 razširitev Doma duhovnosti – zgrajena Hiša kruha