Iščem zaklad: Varuhinje Božjih del

Prvi termin letošnjega programa Iščem zaklad, je za nami. Nekaj tega kar se je dogajalo si lahko ogledate na fotografijah.

V nedeljo,10. julija 2016, bomo začeli program še z drugo skupino deklet od 9 do 12 let.  Letošnjo tematiko smo naslovili, Varuhinje Božjih del, ker smo izhajali iz okrožnice papeža Frančiška o skrbi za skupni dom, Hvaljen, moj Gospod.

Nekaj foto utrinkov

Skupinska dinamika:

Delo in ustvarjanje:

Izlet v Šk. Loko in obisk pri kapucinih:

Varuhinje Božjih del: